قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- اخبار و رویدادها
قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا برگزار می کند:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
آقای دکتر میرو از انستیتو نوآوری مواد دانشگاه صنعتی دلفت هلند سخنرانی تحت عنوان ً ساخت آلیاژ آلومینیم، مدلهای فیزیکی جهت شبیه سازی فرآیندً در تاریخ دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ، ساعت 13:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ارائه می نمایند.
از عموم علاقمندان جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://rds.iust.ac.ir/find-84.11956.28103.fa.html
برگشت به اصل مطلب