قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- اهداف کیفی
اهداف کیفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف کیفی

                · توسعه تحقیق و پژوهش در زمینه مواد فلزی با استحکام بالا و فرآیند‌های نوین مربوطه

· مشارکت در تولید علم، گسترش مرزهای دانش و اعتلای موقعیت علمی کشور در زمینه دانش استراتژیک مواد مهندسی

· مشارکت در حل معضلات و مشکلات مبتلا به صنایع مؤثر و مولد کشور در زمینه مواد و ترکیبات فلزی پیشرفته

· ایجاد محیط علمی-پژوهشی پویا و مولد در زمینه های مرتبط با فعالیت قطب

· کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه مواد فلزی با استحکام بالا و فرآیندهای نوین مرتبط

· دستیابی به آخرین یافته های علمی مرتبط با زمینه های تحقیقاتی قطب

· تصمیم سازی و تدوین راهبرد علمی زمینه های تخصصی قطب برای برنامه ریزی های کلان کشور

· زمینه سازی برای مشارکت هرچه بیشتر مراکز علمی داخلی و بین المللی در راستای توسعه علمی کشور

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.12473.26078.fa.html
برگشت به اصل مطلب