قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- اخبار و رویدادها
انتصاب مدیر گروه متالورژی صنعتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
طی حکم جناب آقای دکتر جبل عاملی, آقای دکتر حسن ثقفیان دانشیار گروه متالورژی صنعتی و عضو قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا, بعنوان مدیر گروه متالورژی صنعتی منصوب شدند. مدیریت و اعضاء قطب , این انتصاب شایسته را به آقای دکتر ثقفیان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت دارند.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.11956.28129.fa.html
برگشت به اصل مطلب