قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- همایشها
اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEاولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی در تاریخ 25 مهرماه 1392 در سالن همایشهای فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار میگردد. وب سایت همایش www.elmikarbordi.jdm.ac.ir  میباشد.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.12812.28406.fa.html
برگشت به اصل مطلب