قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- اخبار و رویدادها
قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا برگزار میکند:

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
سخنرانی علمی تحت عنوان " بررسی و کنترل ریزساختاری آلیاژهای پایه نیکل و آلیاژهای تیتانیم" توسط آقای دکتر بهرنگ پورگنجی محقق برجسته دانشگاه سین سیناتی در روز یکشنبه مورخ 92/03/05 ساعت 11 صبح در آمفی تأتر دانشکده مواد برگزار میگردد. از کلیه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد جهت شرکت در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://www.iust.ac.ir/find-84.11956.28412.fa.html
برگشت به اصل مطلب